Werkwijze

Gesprek

Voorafgaand aan elke opdracht vindt een vrijblijvend en oriënterend gesprek plaats. Dit kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Alleen bij opdrachten die op zichzelf al duidelijk genoeg zijn, is een dergelijk overleg waarschijnlijk niet nodig.

In het gesprek komen praktische zaken aan de orde, zoals termijnen, specificaties enzovoorts, maar ook worden over en weer de verwachtingen doorgesproken zodat eventuele teleurstellingen gedurende de uitvoering van de opdracht zo veel mogelijk worden voorkomen.

Opdrachtbevestiging

Aan de hand van dit gesprek stelt Redactiebureau Tekstvaardig een offerte op waarin de inhoud van de opdracht kort wordt samengevat en aangegeven wordt voor welk tarief en op welke basis de opdracht kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook een opdrachtbevestiging gevoegd waarin de belangrijkste zaken nogmaals worden vermeld en die de opdrachtgever bij akkoord kan ondertekenen.